List gratulacyjny Kuratora Oświaty

Szkoła w dobie koronawirusa? Nauczanie zdalne? Strach i niepewność?

Okazuje się, że można edukować! Można także uczyć się i uzyskiwać bardzo wysokie wyniki w egzaminach zewnętrznych nawet w tak trudnej i nowej dla wszystkich rzeczywistości.

Ze względu na bardzo wysokie wyniki egzaminu ósmoklasisty gratulacje dla naszej szkoły na ręce Dyrekcji złożył Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty.