3-Majowa Rocznica

232 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja w naszej szkole miała charakter różnorakich zajęć edukacyjnych. Odświętne stroje uczniów, patriotyczne akcenty, biało-czerwone kotyliony, narodowe flagi i pieśni miały przybliżyć dzieciom formy zachowania wobec przełomowych, historycznych wydarzeń oraz ich współczeny wydźwięk i rangę.