Astronomia, fizyka i geografia – sukcesy w konkursach

Ogłoszono wyniki konkursów organizowanych lub współorganizowanych przez Kuratora Oświaty w Bydgoszczy. W tym roku dwoje uczniów naszej szkoły może pochwalić się osiągnięciami na szczeblu wojewódzkim.

Bartosz Góralski został tegorocznym laureatem Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Fizyki i Astronomii. Julia Jałoszyńska uzyskała tytuł finalisty Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Fizyki i Astronomii. Bartek startował również w Wojewódzkim Konkursie Przedmiotowym z Geografii i  uzyskał w nim tytuł finalisty.

Uczniowie musieli wykazać się dużą wiedzą z zakresu fizyki, astronomii oraz geografii. Poszerzali swoją wiedzę uczęszczając na zajęcia pozalekcyjne z tych przedmiotów.

Bartek i Julia aby awansować do finału Wojewódzkiego Konkursu z Fizyki i Astronomii musieli wykazać się także dużymi umiejętnościami obserwacyjnymi. Badali zakres możliwości obserwacji nieba w warunkach ograniczonej widoczności. Wyznaczali azymuty i wysokości nad horyzontem przeszkód terenowych oraz ciał niebieskich widocznych z miejsca przeprowadzanej obserwacji.

Przewodnikiem uczniów po fizyce i astronomii był nauczyciel fizyki Zbigniew Karpiński, natomiast  nauczyciel geografii Sławomir Kieraj był źródłem natchnienia i wiedzy geograficznej.

Uczniom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.