Dla Niepodległej

100 – lecie Niepodległej to niezwykła i ważna rocznica. Wydarzenie to jest doskonałą okazją do przekazania wszystkim żyjącym pokoleniom wartości patriotycznych i obywatelskich.

9 listopada upłynął w szkole pod hasłem „Dzień dla Niepodległej”. Galowe stroje, piękna dekoracja, biało – czerwone chorągiewki i kotyliony podkreśliły doniosłość oraz patriotyczny charakter uroczystości.

Wyrazem miłości do Ojczyzny był koncert piosenek i wierszy patriotycznych. Zaprezentowane przez wszystkie klasy teksty i melodie stały się hołdem pamięci dla tych wszystkich bohaterów, dzięki którym mamy dziś wolną i niepodległą Polskę. Prezentacjom towarzyszyła wystawa plakatów o tematyce patriotycznej.

Szkoła wzięła także udział w akcji „Rekord dla Niepodległej”. O godzinie 11.11 cała społeczność szkolna odśpiewała 4 zwrotki „Mazurka Dąbrowskiego”.

Następnie odbył się Marsz dla Niepodległej. Wszyscy uczniowie wraz z nauczycielami udali się pod Mogiłę Powstańców 1863 r. Tam złożono kwiaty i zapalono znicze, by w ten sposób uczcić pamięć bohaterów walk narodowowyzwoleńczych.

„Dzień dla Niepodległej” dostarczył wielu wzruszeń. Przypomniał, że „Nie ma sprawy ważniejszej niż Polska”.

Marzanna Woźniak
Foto, video – Dariusz Skóra