Dzień Języków Obcych

1 czerwca 2016r. po raz pierwszy odbył się w naszej szkole Dzień Języków Obcych. W myśl cytatu autorstwa Ludwiga Wittgensteina „Granice mojego języka są granicami mojego świata”, który przyświecał tej imprezie, chcieliśmy pokazać uczniom, że uczenie się języków innych narodów pomaga nam wzajemnie się zrozumieć, wyjść naprzeciw funkcjonującym w  świadomości społeczeństw stereotypom i przekroczyć różnice kulturowe. Dzień Języków Obcych łączy elementy nauki i zabawy oraz stanowi niezwykłą motywację do działania zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli. Klasy Ia, Ib i IIb zaprezentowały się w tradycyjnym stroju szkockim, a IIa, IIIa i IIIb przebrały się w tradycyjny strój bawarski.  Dwuosobowe reprezentacje klas wzięły udział w konkursie wiedzy o kulturze krajów anglo- i niemieckojęzycznych. Drużyny odpowiadały na pytania zarówno zamknięte, jak i otwarte.  Reprezentacje klas Ia i IIa rywalizowały zacięcie w rundzie finałowej, o zwycięstwie klasy IIa w tej konkurencji zadecydowała dogrywka. Przedstawiciele klas brali również udział w konkurencji polegającej na losowaniu przysłów w języku obcym i podawaniu ich polskich odpowiedników, dzięki czemu mogliśmy dowiedzieć się, że np. angielskie powiedzenie „to fall out of  frying-pan into the fire” oznacza po polsku „wpaść z deszczu pod rynnę”, a niemieckie porzekadło „Alte Liebe rostet nicht.” to polska wersja przysłowia „stara miłość nie rdzewieje”. Mogliśmy podziwiać plakaty oraz makiety powiązane tematycznie z obszarem anglo- i niemieckojęzycznym wykonane przez uczniów każdej z klas specjalnie na ten dzień. Dodatkowe punkty jury przyznało każdej z klas za wykonanie dowolnej piosenki w języku angielskim. Ocenie podlegały znajomość tekstu piosenki, zaangażowanie klasy oraz ogólne wrażenie. W tej kategorii najlepsza okazała się klasa Ia. Wielką atrakcją były konkursy dla publiczności, które przybliżyły nam postaci ze świata kultury oraz literatury angielskiej i niemieckiej. Chętni uczniowie przedstawiali postaci posługując się przygotowanymi wcześniej atrybutami, pozostali uczniowie słuchali rymowanek będących podpowiedziami dla postaci Wilhelma Tella, Czerwonego Kapturka, uczestnika Love Parade, Robin Hooda, Sherlock’a  Holmes’a oraz Shakespeare’a i zgadywali, o kim mowa. Za udział w tym konkursie wszystkie zaangażowane osoby otrzymały słodkie upominki. Po podsumowaniu punktów za udział we wszystkich konkurencjach jury ogłosiło wyniki. Zwyciężyła klasa IIa, miejsce drugie zajęła klasa Ia, a miejsce trzecie przypadło w udziale klasie IIIb. Zwycięzcy otrzymali dyplomy oraz słodkie nagrody w postaci tortu za miejsce pierwsze i koszyczków ze słodyczami za pozostałe miejsca. Zwycięzca konkursu na najlepiej zaprezentowaną piosenkę anglojęzyczną – klasa Ia – również otrzymała koszyczek ze słodyczami. Cieszymy się, że mogliśmy miło spędzić czas ucząc się i bawiąc jednocześnie.

Magdalena Korzeniewska-Duszek