Dzień Papieski

18 października  młodzież uczciła tegoroczny XII Dzień Papieski obchodzony pod hasłem: Jan Paweł II – Papież Rodziny.

Pamięć Wielkiego Polaka – Papieża Jana Pawła II została przywołana w multimedialnej prezentacji poświęconej Jego niezwykłej osobowości. W II części wspomnień dziewczęta ze szkolnego koła recytatorskiego( Iwona Fabisiak, Martyna Skóra, Patrycja Kropniewska Dominika Orzechowska, Marlena Krużańska, Marta Waszak, Weronika Talarek, Aleksandra Stróżyk, Magdalena Urbańska) przypomniały zebranym wiersze autorstwa Karola Wojtyły i Ks. Jana Twardowskiego.

Spotkanie zakończyło wspólne odśpiewanie Barki. Nad całością uroczystości czuwały katechetka – p. Grażyna Nowak i polonistka Mariola Gąsiorowska.