Egzamin dla trzecioklasistów

9 i 10 maja 2023 r. uczniowie klas trzecich pisali swój pierwszy egzamin. Rozpoczęli testem z ed.
polonistycznej, gdzie wśród 11 zadań znalazły się polecenia napisania ogłoszenia oraz listu. Drugiego
dnia pisali egzamin z ed. matematycznej, który okazał się dla uczniów trudniejszy. Zawierał zadania
złożone, oraz sprawdzał wiedzę praktyczną dotyczącą pomiaru temperatury, wagi, czy czytania wykresu. Jak każde tego typu wydarzenie, tak i to było dla większości dzieci stresujące, jednak wielu z nich
ukończyło rozwiązywanie zadań przed czasem. Powodzenia w osiągnięciu dobrych wyników!
Trzymamy kciuki!