Idzie koza, idzie…

Kultywując tradycje naszej małej ojczyzny, po raz kolejny w naszej szkole zorganizowaliśmy pochód kozy kujawskiej.  Uczniowie klasy 3b gimnazjum  wraz z opiekunami w kolorowym orszaku odwiedzili władze gminy oraz lokalnych  przedsiębiorców.