Insta.Ling

W roku szkolnym 2016/2017 nasza szkoła przystąpiła do Programu Insta.Ling dla Szkół. Jest to program do nauki słówek języków obcych. Do VIII Edycji Programu przystąpili uczniowie klas 1a, 1b, 2a, 2b, 3a i 3b naszego gimnazjum. Program pomaga uczniom w skutecznej nauce słówek z języka niemieckiego i angielskiego. Pracę uczniów koordynują nauczyciele języków obcych, p. Magdalena Korzeniewska-Duszek i p. Małgorzata Grabowska.

Uczestnictwo w Programie Insta.Ling dla Szkół daje bezpłatny dostęp do systemu dla nauczyciela, uczniów i rodziców. Nauczyciel przydziela słówka z przerabianego w szkole materiału, a uczniowie powtarzają je w domu wykonując ćwiczenia udostępnione na platformie Insta.Ling. Aplikacja ta dostarcza nauczycielom i rodzicom szczegółowe raporty o systematyczności pracy ucznia i jego postępach w nauce. Udostępnione narzędzia pomagają nauczycielom i uczniom śledzić ilość przyswojonego materiału i wyniki osiągane z Insta.Ling.