Jubileusz 100-lecia PSP w Dobrem

15 czerwca 2018 roku to niezapomniana i ważna data, nie tylko dla szkoły, ale także dla całej społeczności lokalnej. Dzień ten był wspaniałym świętem wzruszeń, wspomnień i refleksji.

Obchody Jubileuszu 100-lecia rozpoczęły się o godzinie 10.00 Mszą Świętą w kościele parafialnym p.w. Św. Stanisława BM w Dobrem. Uczestniczyli w niej licznie zgromadzeni goście, absolwenci, uczniowie, byli i obecni nauczyciele oraz pracownicy szkoły. Podniosłość uroczystości podkreślała obecność w kościele pocztów sztandarowych. W oprawę liturgii słowa włączyli się nauczyciele i uczniowie.

Centralnym punktem uroczystości była gala jubileuszowa, która odbyła się w hali sportowej Publicznej Szkoły Podstawowej w Dobrem. Nie zabrakło księdza Dariusz Horbińskiego, przedstawicieli Rady Gminy Dobre, aktualnych i byłych nauczycieli, emerytowanych dyrektorów w osobach Telesfora Roszaka i Bożeny Zasady, absolwentów szkoły, uczniów, rodziców, absolwentów oraz przyjaciół szkoły. Podczas gali obecni byli i zabrali głos: Członek Zarządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego, Pan Sławomir Kopyść; Starsza Wizytator Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, Pani Anna Jachimczak; Wójt Gminy Dobre, Pan Stefan Śpibida; Przewodniczący Rady Gminy Dobre, Pan Tomasz Kuźba; Przewodnicząca Rady Rodziców, Pani Marika Bogucka oraz Sekretarz Powiatu Radziejowskiego, Pani Małgorzata Chłodzińska. List przysłał Wojewoda Kujawsko – Pomorski, Pan Mikołaj Bogdanowicz. Wszyscy gratulowali wspaniałego Jubileuszu oraz życzyli szkole wielu sukcesów w dalszej pracy.

W swoim przemówieniu Dyrektor Szkoły, Pan Wiesław Bogdański podkreślał, że szczególnie doniosłego charakteru uroczystości Jubileuszu nadaje fakt, że łączy się ona z jubileuszem 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Dyrektor dziękował wszystkim, którzy swoim życiem i pracą stworzyli to, z czego dzisiaj szkoła jest dumna.

Po części oficjalnej zaprezentowany został program artystyczny przygotowany przez uczniów, nauczycieli, rodziców i absolwentów. Okolicznościowe występy oraz przedstawiona historia szkoły stały się okazją do wielu wzruszeń.

Niezapomnianych wrażeń dostarczył koncert Orkiestry Wojskowej z Torunia. Jej obecność to zasługa absolwenta szkoły, płk. Tomasza Rożniakowskiego.

Z okazji Jubileuszu 100-lecia został zasadzony dąb. Ma on być świadectwem szacunku dla przeszłości i przyszłości i świadczyć o ważności szkoły, w której kształcić się będą przyszłe pokolenia.

Wszyscy obecni na uroczystości mogli obejrzeć okolicznościową wystawę. Zaprezentowane zostały kroniki szkoły, archiwalne zdjęcia oraz prace uczniów, wykonane podczas konkursu „Szkoła moich dziadków, rodziców, moja…”