Komisje egzaminacyjne na egzamin gimnazjalny i egzamin ósmoklasisty

Dyrektor w związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz. U. poz. 2223 oraz z 2017 r. poz. 2112) poszukuje kandydatów do zespołów nadzorujących egzamin gimnazjalny w dniach 10-12 kwietnia 2019r. oraz w związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz. U. poz. 1512) egzamin ósmoklasisty w dniach 15-17 kwietnia 2019r.

Osoby zainteresowane proszę zgłosić się do sekretariatu szkoły lub telefonicznie pod nr 542850987.

Kandydaci muszą spełniać kwalifikacje określone w w/w rozporządzeniach.