Nagrody dla najlepszych uczniów

Zwyczajem już się stało, że w dniu zakończenia roku szkolnego uczniowie uzyskujący najlepsze wyniki w nauce oraz osiągający sukcesy w konkursach zapraszani są na posiedzenie Rady Gminy. W tym roku zaszczyt ten spotkał troje uczniów naszej szkoły – Jałoszyńską Julię, Bartosza Góralskiego oraz Martę Czupajło. Poza średnią ocen przekraczającą 5,0 uczniowie ci osiągnęli sukcesy w konkursach na etapie wojewódzkim i ogólnopolskim.

Bartosz Góralski, tegoroczny absolwent, uzyskał tytuł laureata Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Fizyki i Astronomii oraz tytuł finalisty Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Geografii.
Julia Jałoszyńska, tegoroczna absolwentka, uzyskała tytuł finalistki Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Fizyki i Astronomii.
Marta Czupajło, uczennica klasy szóstej, uzyskała tytuł laureatki (1 miejsce) VIII wojewódzkiego Konkursu Astronomicznego. Marta także może się pochwalić zajęciem pierwszego miejsca w Ogólnopolskim Konkursie Astronomicznym „Astrolabium”. Poza Astronomią uczennica wyróżnia się talentem pisarskim, czego dowodem jest zajęcie przez nią trzeciego miejsca w XXVI Ogólnopolskim Konkursie Literackim Twórczości Dzieci i Młodzieży w Jaśle.

Uczniowie nagrodzeni zostali pamiątkowymi dyplomami i nagrodami rzeczowymi. Bartosz Góralski uhonorowany został stypendium dla uczniów uzyskujących średnią ocen przekraczającą 5,0 oraz tytuł laureata konkursu o zasięgu co najmniej wojewódzkim, ufundowanym przez Wójta Gminy Dobre w wysokości 1000 złotych. 

Opiekunami uczniów są Ilona Gajdek (język polski), Sławomir Kieraj (astronomia i geografia) oraz Zbigniew Karpiński (fizyka i astronomia)