Nagrody dla najlepszych uczniów

Zwyczajem już się stało, że w dniu zakończenia roku szkolnego uczniowie uzyskujący najlepsze wyniki w nauce oraz osiągający sukcesy w konkursach zapraszani są na posiedzenie Rady Gminy. W tym roku zaszczyt ten spotkał trzy uczennice naszej szkoły – Zofię Staszak, Lenę Krychowiak oraz Nikolettę Wszołek. Poza średnią ocen przekraczającą 5,0 uczennice te osiągnęły sukcesy w konkursach na etapie wojewódzkim.

Zofia Staszak, tegoroczna absolwentka, uzyskała tytuł laureata Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Polskiego

Lena Krychowiak i Nikoletta Wszołek zostały laureatkami VII Wojewódzkiego Konkursu Astronomicznego. W kategorii prac z zakresu astrofotografii „Niebo moich marzeń” Lena zajęła II miejsce w województwie, a Nikoletta trzecie.

Uczennice nagrodzone zostały pamiątkowymi dyplomami i nagrodami rzeczowymi. Zofia Staszak uhonorowana została stypendium dla uczniów uzyskujących średnią ocen przekraczającą 5,0 oraz tytuł laureata konkursu o zasięgu co najmniej wojewódzkim, ufundowanym przez Wójta Gminy Dobre w wysokości 1000 złotych. 

Opiekunami uczennic są Ilona Gajdek (język polski) oraz Sławomir Kieraj (astronomia).