Szkoła podstawowa – wyniki indywidualne

Uczniowie z najlepszymi wynikami w nauce

na  koniec roku szkolnego

2016/2017

 

1. Piotr Augustyniak – 5,18

2. Zofia Staszak – 5,18

3. Julia Jałoszyńska – 5,18

4. Teresa Jętczak – 5,09

5. Agata Janiak – 5,0

6. Piotr Górniak – 5,0