Otwarcie „Orlika” w Dobrem

 

Program „Moje Boisko – Orlik 2012” zawitał do Dobrego i 5 grudnia 2011 roku został sfinalizowany. Otwarcie „Orlika” odbyło się przy udziale zaproszonych gości: przedstawiciela Urzędu Marszałkowskiego, Starosty Powiatu Radziejowskiego, wójta Gminy Dobre, przewodniczącego Rady Powiatu i Dyrektora Zespołu Szkół w jednej osobie, przewodniczącego Rady Gminy Dobre, radnych Gminy, społeczności szkolnej i oczywiście mieszkańców naszej miejscowości.