Park trampolin i Kłóbka

Park Trampolin – ta coraz bardziej popularna forma aktywności fizycznej dostarczyła uczestnikom wycieczki wielu niezapomnianych wrażeń. Po profesjonalnej rozgrzewce pod okiem instruktora, uczestnicy wycieczki korzystali z szeregu atrakcji. 

Zwiedzając Kujawsko – Dobrzyński Park Etnograficzny poznaliśmy drewniane zabudowania z wyposażeniem wnętrz, tradycyjne przedmioty i narzędzia pokazujące życie codzienne rodzin chłopskich od końca XVIII wieku do lat 30. XX wieku. We dworze uczniowie zobaczyli ekspozycję dawnych „ekskluzywnych” wnętrz.

Laura Bączkowska