Pasowanie na ucznia

29 października był dniem bardzo szczególnym, ponieważ dzieci z klasy I a i I b zostały w pełni przyjęte do naszej społeczności szkolnej. Pierwszoklasiści zaprezentowali „marynarski” program artystyczny, podczas którego ślubowali, że będą pilnie się uczyć, wzorowo zachowywać oraz godnie reprezentować swoją szkołę. Po uroczystym ślubowaniu dzieci zostały pasowane na uczniów „magicznym ołówkiem” przez Pana Dyrektora oraz Panią Wicedyrektor.

Laura Bączkowska