Patriotyczny konkurs plastyczny

Przed 11 listopada bardzo obrodziły nam piękne prace plastyczne uczniów wszystkich klas! Akcenty patriotyczne i barwy narodowe w naszym życiu, Marszałek Piłsudski oraz wspomnienie o roku 1918 – wszystko po to, aby wykazać swoją obywatelską, patriotyczną postawę.