Pomoc u osób i instytucji

Wykaz osób i instytucji do których można zgłaszać się o wsparcie w sytuacjach zagrożenia i wymagających pomocy psychologiczno-pedagogicznej i wychowawczej

Osoby i instytucje do których można zgłosić się o wsparcie w sytuacjach wymagających pomocy psychologiczno-pedagogicznej i wychowawczej.

 • Wychowawca klasy – tel . 54 2850987
 • Wicedyrektor – tel . 54 2850987
 • Dyrektor – tel . 54 2850987
 • Pedagog szkolny (od 1 września 2019 r.)
 • Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna w Radziejowie – tel. 542853865
 • Prywatne poradnie psychologiczno-pedagogiczne

Instytucje, które należy poinformować w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa fizycznego

 • Policja – 997
 • Straż Pożarna – 998
 • Pogotowie Ratunkowe – 999
 • Europejski Telefon Alarmowy – 112
 • Pogotowie energetyczne – 991
 • Pogotowie wodno-kanalizacyjne – 542850157
 • Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego – 987
 • Rzecznik Praw Dziecka przy Kuratorze Oświaty w Bydgoszczy 52 3221787