Poznajemy kolejne zawody

Uczniowie klas I-III  uczestniczyli w spotkaniu z Panem Tomaszem Niespodzińskim, który przybliżył pracę inżyniera energetyka. Gość poruszył tematykę bezpiecznego korzystania z urządzeń elektrycznych. Dzieci miały również okazję  usłyszeć  ciekawostki w zakresie budowy  nowych połączeń energetycznych, wymiany linii czy awarii. Było to bardzo interesujące spotkanie.

Małgorzata Prośniewska