Rozpoczęcie koronawirusowego roku szkolnego 2020/2021

Co prawda bez części oficjalnej tylko w klasach z wychowawcami, w maseczkach i z zachowaniem dystansu społecznego, co prawda bez przybijania „piątek” z kolegami, ale z wszechobecną dezynfekcją, jednak rok szkolny rozpoczął się mimo szeregu procedur bezpieczeństwa i okołopandemicznych zarządzeń…

Niech stacjonarna nauka trwa, i niech wszystko wraca jak najszybciej do jeszcze normalniejszej normy!