Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 – komunikat dyrektora

Szanowni Uczniowie i Rodzice w związku z rozpoczynającym się rokiem szkolnym chciałbym przekazać skrót najważniejszych informacji.

Proszę o wyrozumiałość w studiowaniu tej informacji i wziąć pod uwagę szczególną sytuację w jakiej się znajdujemy. Szkoła podejmując działania ma na uwadze przede wszystkim bezpieczeństwo waszych dzieci i w imię tego nadrzędnego celu musimy wszyscy podporządkować się pewnym zasadom.

Rozpoczęcie roku szkolnego nastąpi 1 września 2020 r. o godz. 900. Nie będzie tradycyjnej uroczystości tylko spotkanie uczniów z wychowawcami w klasach. Uczniowie wchodzą do szkoły bez rodziców, z wyjątkiem rodziców klasy 1, którzy mają w tym dniu spotkanie z wychowawcą na auli gimnazjum. Rodzice z dziećmi wchodzą wejściem ewakuacyjnym od strony gimnazjum (małe białe drzwi od pola) i siadają wraz z dzieckiem na wyznaczonych miejscach, oznaczonych karteczką.

Uczniowie oraz rodzice wchodząc do szkoły muszą zdezynfekować ręce oraz mieć zasłonięte usta i nos. Pozostali uczniowie do szkoły wchodzą trzema wejściami, które są przyporządkowane poszczególnym klasom, o czym poniżej. Przy każdym wejściu będzie mierzona dziecku temperatura. Proszę się nie przejmować pracownicy pokierują.

Przewidywany czas pobytu dziecka w szkole w dniu rozpoczęcia to około 30-45 min.

W klasach są przygotowane podręczniki (na chwilę obecną bez kl. 7 – których wydawnictwo jeszcze nie dostarczyło) więc proszę o przygotowanie się na ich zabranie (torba, reklamówka). Uczniowie pozostałych klas mogą zabrać podręczniki również 2 września.

W dniu 1 września dzieci otrzymają oświadczenia dla rodziców (wzór jest dostępny również na stronie internetowej szkoły). Proszę o ich podpisanie tak aby dziecko następnego dnia mogło je oddać. Bardzo istotną częścią oświadczenia jest wpisanie numeru telefonu do osób mogących odebrać dziecko w sytuacjach nagłych. Jest taki wymóg, iż szkoła musi mieć możliwość natychmiastowego kontaktu z rodzicem bądź inną osobą wyznaczoną przez rodzica. Nie mogą zdarzać się sytuacje, że w nagłym przypadku (wypadek, złe samopoczucie dziecka, zagrożenie epidemiologiczne) szkoła nie może skontaktować się z rodzicem. Proszę wpisać ewentualnie więcej numerów kontaktowych.  Przy numerze proszę dopisać użytkownika telefonu np. ojciec, matka babcia sąsiadka.

Dzieci na obiady proszę zgłaszać przez dziennik elektroniczny do Pana Piotr Kręplewskiego. Obiady wydawane będą od 2 września. Przy okazji przypomnę, iż zapisywanie i odpisywanie z posiłków obowiązuje do godz. 15 dnia poprzedniego (niestety produkty wydane do przygotowania posiłku już nie mogą być wycofane z obróbki)

Proszę też poinformować dziecko, czy ma pobrać od wychowawcy deklarację na opiekę świetlicową. Od razu muszę uprzedzić, że ilość miejsc w świetlicy w reżimie sanitarnym jest ograniczona. Opieką świetlicową będą objęte dzieci obojga pracujących rodziców i dzieci dojeżdżające, z tym, że w pierwszej kolejności zgodnie z zasadą jaka obowiązuje przy dowozach: dla dzieci młodszych odległość z domu do szkoły 3km, dzieci starsze 4km.

Zasady funkcjonowania Szkoły w reżimie sanitarnym

Poniżej przedstawię niektóre najważniejsze uregulowania. Pełną informację o zasadach przyjętych przez szkołę uzyskacie na stronie szkoły www.pspdobre.pl , a uregulowania wprowadzone przez MEN i GIS na stronie www.men.gov.pl . W szczególności polecam zapoznanie się z Procedura bezpieczeństwa na terenie… znajdujący się pod linkiem http://www.pspdobre.pl/wp-content/uploads/2020/08/Procedura-bezpieczenstwa-na-terenie-szkoly.pdf Dla rodzica i uczniów najważniejsze są dwa działy: organizacja zajęć w szkole… oraz wejście i wyjście z budynku…

Poniżej najważniejsze informacje (oczywiście w wersji skróconej).

 1. Uczeń przychodzi do szkoły nie wcześniej niż 15 min przed rozpoczęciem zajęć.
 2. Przed wejściem do szkoły następuje pomiar temperatury. W przypadku gdy, dwukrotny pomiar wykaże podwyższoną temperaturę lub występują objawy infekcji uczeń, jeżeli został przyprowadzony przez osobę dorosłą wraca z nią do domu, jeśli przyszedł sam umieszczany jest w izolatorium, a rodzice są informowani telefonicznie o konieczności odbioru dziecka. Konieczność odbioru dziecka nastąpi też w przypadku wystąpienia objawów chorobowych lub pojawienia się podwyższonej temperatury podczas zajęć.

Proszę wziąć sobie do serca to uregulowanie: „W szkole mogą przebywać wyłącznie dzieci zdrowe, bez objawów infekcji” – podkreślam to szczególnie, aby uniknąć niepotrzebnych dyskusji – ta zasada będzie dla dobra pozostałej społeczności rygorystycznie przez szkołę przestrzegana.

 • Szkoła jest podzielona na 3 strefy:
  • dla kl. I – III korytarz przy salach lekcyjnych 2-4, do których wchodzimy wejściem ewakuacyjnym przy oddziałach przedszkolnych od strony gimnazjum,
  • dla kl. IV – VI korytarz na 1 piętrze i parterze budynku szkoły podstawowej, do których wchodzimy wejściem głównym,
  • dla kl. VII – VIII korytarz na 1 piętrze budynku gimnazjum, do których wchodzimy wejściem do budynku gimnazjum,
 • Osoby wchodzące nie tłoczą się przed wejściem, zobowiązane są do zachowania dystansu wynoszącego 1,5 m.
 • Uczniowie wchodzą do szkoły w maseczkach i dezynfekują lub myją ręce- przy każdym wejściu zamontowane są bezdotykowe stacje do dezynfekcji rąk. Zalecamy dezynfekcje, gdyż jest ona skuteczniejsza. Środki są atestowane z dużą ilością nawilżacza. Prosimy jednak Rodziców o czujność i obserwację dłoni dzieci, jeżeli środek będzie wywoływał jakieś zaczerwienienia to należy ręce po prostu umyć.
 • Rodzice nie mogą wchodzić do szkoły ani przed, ani w trakcie, ani po zajęciach. Dzieci, zwłaszcza młodsze przekazują pracownikom obsługi. Rodziców uczniów klasy 1 proszę o wyrozumiałość, pracownicy szkoły udzielą im wszelkiej pomocy, a poza tym dzieci przebywały w tym budynku już 2 lata.
 • Uczniowie w częściach wspólnych (korytarze, łazienki) poruszają się w maseczkach. W klasach uczestniczą w zajęciach bez maseczek. Proszę się nie martwić w przypadkach uszkodzenia, zgubienia lub zapomnienia maseczki. Szkoła wyda uczniowi maseczkę zapasową.
 • Każdy uczeń ma przygotowane indywidualne miejsce w pojedynczej ławce. Miejsca tego nie zmienia i jest ono przeznaczone tylko dla niego. Ławki są tak rozlokowane, aby zachować maksymalny dystans między uczniami.
 • Uczniowie nie przynoszą do szkoły zbędnych przedmiotów, zabawek i muszą być wyposażeni w własne przybory i książki.

Przekazane informacje są przede wszystkim dla Państwa, uczniów z procedurami zapoznają nauczyciele. Jeszcze raz podkreślam, że to tylko ogólnikowy wycinek informacji. Szkoła posiada szereg rozwiązań organizacyjnych i sprzętowych, aby maksymalnie jak to możliwe zadbać o bezpieczeństwo dzieci i pracowników. Teraz liczymy tylko na Państwa wyrozumiałość oraz współpracę i pomoc.

Z poważaniem

dyr. Wiesław Bogdański