Spektakle profilaktyczne

We wtorek 18 czerwca dzięki aktorom Teatru Magiczna Scena z Krakowa najmłodsi przenieśli się za pomocą „Księgi życzeń” w świat bajek, bawiąc się i ucząc jednocześnie. Starsi uczniowie obejrzeli spektakl pt. „Szkolne tarapaty”. Tematyka przedstawień dotyczyła ważnych obszarów wychowawczo-profilaktycznych, m.in. poszanowania norm społecznych, umiejętności nawiązywania i podtrzymywania relacji z innymi, braku akceptacji w grupie rówieśniczej, braku umiejętności przewidywania konsekwencji podejmowanych decyzji, a także wrażliwości i empatii oraz niepozostawania obojętnym na krzywdę drugiego człowieka.

Małgorzata Grabowska