Spotkanie z policjantami

Dzięki uprzejmości Pani Emilii Makuch i przedszkolaków, klasa Ib wzięła dziś udział w spotkaniu profilaktycznym z policjantami, które odbyło się pod hasłem „Bezpieczne ferie zimowe”.