Spotkanie z policjantem

W piątek, 14 września br., uczniowie klas 0-I spotkali się z przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji w Radziejowie. Na spotkaniu przeprowadzono pogadankę na temat zasad ruchu drogowego, prawidłowego poruszania się po drodze i głównych niebezpieczeństw, jakie mogą spotkać dzieci. Uczniowie mogli również pochwalić się znajomością numerów telefonów alarmowych oraz zasad korzystania z nich.