UKS

W ramach Uczniowskiego Klubu Sportowego, działającego przy Zespole Szkół w Dobrem zajęcia prowadzą: Witold Pilak, Robert Dulęba i Maciej Maciejewski.

 

Działają następujące sekcje:

Witold Pilak – unihokej dziewcząt, siatkówka dziewcząt, piłka nożna dziewcząt;

Robert Dulęba – unihokej chłopców, siatkówka chłopców, piłka nożna chłopców;

Maciej Maciejewski – siłownia, koszykówka dziewcząt i chłopców, tenis stołowy, lekkoatletyka.

 

 

Zainteresowania Uczniowskiego Klubu Sportowego są dość szerokie. Obejmują bowiem zarówno doskonalenie wiadomości i umiejętności pozostających w obrębie rzemiosła sportowego, jak również chęć rozbudzania u uczniów potrzeb związanych z uczestnictwem w kulturze, poprzez rekreację ruchową, turystykę, przeżywanie widowisk sportowych wyższej rangi oraz, rzecz jasna, samo bieżące zaangażowanie w sportowe życie szkoły.

Programowo sekcja UKS nawiązuje do treści szkolnego wychowania fizycznego. Kontynuuje wybrane zagadnienia i odpowiednio poszerza je realizacyjnie, mając na uwadze międzyszkolną rywalizację sportową wynikającą z powiatowego kalendarza imprez sportowych dla szkół podstawowych i gimnazjów.

 

 

Zarząd Uczniowskiego Klubu Sportowego Dobre:

Witold Pilak – Prezes

Robert Dulęba – Sekretarz

Jacek Gawinecki – Skarbnik

Piotr Kręplewski – Członek

Maciej Maciejewski – Członek

 

Dla przyszłych klubowiczów!!

Deklaracja członkowska Klubu jest dostępna do pobrania tutaj. Po jej wypełnieniu i uzyskaniu pisemnej zgody rodziców należy ją złożyć w pokoju nauczycieli wf.

 

Jak zostać sponsorem Uczniowskiego Klubu Sportowego Dobre?

Wspierając UKS DOBRE pomagasz spełnić dziecięce marzenia, stajesz się współtwórcą i uczestnikiem sportowych sukcesów naszych zawodników!

W jaki sposób możesz nas wspierać?

Może to być wsparcie finansowe lub rzeczowe w postaci wyposażenia treningowego, strojów sportowych, nagród, upominków lub gadżetów reklamowych dla dzieci biorących udział w imprezach.

Co oferujemy w zamian za pomoc?

Sponsoring sportowy jest skutecznym nośnikiem promocji przedsiębiorstw i osób. Sponsorom wspierającym działalność naszego Klubu oferujemy usługi barterowe takie jak: umieszczenie informacji o sponsorze na naszej ogólnodostępnej stronie internetowej, umieszczenie logo sponsora na plakatach, banerach, gadżetach i strojach młodych sportowców.

Kto i jak rozporządza darowanymi środkami?

Wszystkimi środkami finansowymi jak i rzeczowymi rozporządza Zarząd UKS Dobre. Pieniądze przeznaczane są wyłącznie na cele statutowe Klubu, głównie na:

  • dofinansowanie wyjazdów młodych sportowców na obozy szkoleniowe
  • wyjazdy zawodników na imprezy sportowe
  • zakup reprezentacyjnych strojów sportowych (logo sponsora)

 

Nasze konto:

mBank 53 1140 2004 0000 3102 4793 3106

 

Kontakt z nami:

Uczniowski Klub Sportowy DOBRE,

Zespół Szkół w Dobrem, ul. Szkolna 9, 88-210 Dobre

email : witoldpilak@wp.pl

 

Adres naszej strony internetowej:

http://www.pspdobre.pl