Warsztaty produkcji EKOPAPIERU kl. Ia i Ib

Pierwszaki wzięły dziś udział w bardzo pouczającej lekcji dotyczącej recyklingu. Uczestniczyły w warsztatach prowadzonych Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej. Podczas zajęć dzieci poznały proces produkcji papieru i sami wyprodukowały własny papier wykonany w całości z makulatury.

Sylwia Maciejewska