Wszystko jest poezją

W czwartek, 2 marca, w formie wieczoru poetyckiego oraz we środę, 8  marca, z okazji Dnia Kobiet, mieliśmy okazję uczestniczyć w wydarzeniu niecodziennym. Uczniowie naszego gimnazjum pod kierunkiem p. Marzanny Woźniak i p. Ilony Gajdek, popełnili co najmniej kilka rzeczy „poetycko poprawnych” (czyli niepoprawnych). Poezja jest wszędzie, w szkole zaś czasem bywa, przeganiając bezbarwną prozę codziennej udręki klasowo-lekcyjnej… U nas zagościła, a – pielęgnowana – może trochę zostanie. Dajmy jej szansę.