Zakończenie roku szkolnego 2020/2021

Pandemiczny czy nie, rok szkolny 2020/2021 zakończył się.

Sama ceremonia jednak w reżimie sanitarnym, ale dzieci z wychowawcami pochowanymi po klasach nie dały się żadnym wirusom. Od dziś jeśli korona- to tylko króla strzelców na letnich boiskach, a jeśli wirus to w porywach wakacyjnej nudy czy tęsknoty za szkołą :-)