Zamówienia publiczne

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY I  ZAWARCIU UMOWY

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Dobrem informuje, że dnia 5 września 2018 r. dokonano wyboru oferty na dostawy oleju opałowego lekkiego w ilości ok. 30 000 litrów wyłonionej w trybie zaproszenia do składania ofert w postępowaniu, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

Wybrano wykonawcę, który złożył najkorzystniejszą (najtańszą) ofertę.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Dobrem umowę zawarła z firmą:

TRANS-KOL PALIWA Sp. z o.o. BAZA PALIW – PIOTRKÓW KUJAWSKI, ul. Dworcowa 39, 88-230 Piotrków Kujawski.

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Dobrem

mgr inż. Wiesław Bogdański

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY I  ZAWARCIU UMOWY

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Dobrem informuje, że dnia 5 października 2017 r. dokonano wyboru oferty na dostawy oleju opałowego lekkiego w ilości ok. 38 000 litrów wyłonionej w trybie zaproszenia do składania ofert w postępowaniu, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

Wybrano wykonawcę, który złożył najkorzystniejszą (najtańszą) ofertę.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Dobrem umowę zawarła z firmą:

TRANS-KOL PALIWA Sp. z o.o. BAZA PALIW – PIOTRKÓW KUJAWSKI, ul. Dworcowa 39, 88-230 Piotrków Kujawski.

Dyrektor Zespołu Szkół w Dobrem
mgr inż. Wiesław Bogdański

 

INFORMACJA

Dyrektor Zespołu Szkół w Dobrem informuje, że dnia 4 maja 2016 r. dokonano wyboru oferty na dostawy mleka dla uczniów szkoły podstawowej Zespołu Szkół w Dobrem w ramach programu spożycia mleka i przetworów mlecznych dotowanych przez Unię Europejską w ramach „Europejskiego programu dopłat do spożycia mleka w szkołach”.

Wybrano ofertę firmy Agrocomex Sp. z o.o. z siedzibą w Jabłonowie, która spełniała wymogi formalne postawione przed dostawcami.

Dyrektor Zespołu Szkół w Dobrem
mgr inż. Wiesław Bogdański

 

INFORMACJA

Dyrektor Zespołu Szkół w Dobrem informuje, że dnia 4 maja 2016 r. dokonano wyboru oferty na dostawy owoców i warzyw dla uczniów szkoły podstawowej Zespołu Szkół w Dobrem w ramach programu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi „Owoce i Warzywa w szkole”.

Wybrano ofertę Przetwórni Owocowo-Warzywno-Mięsnej „Rafiński” s.c. Piotr Rafiński, Alicja Rafińska z siedzibą w Barcinie, która spełniała wymogi formalne postawione przed dostawcami.

Dyrektor Zespołu Szkół w Dobrem
mgr inż. Wiesław Bogdański

 

OGŁOSZENIE

Dyrektor Zespołu Szkół w Dobrem ogłasza nabór ofert na dostawy owoców i warzyw dla uczniów szkoły podstawowej Zespołu Szkół w Dobrem w ramach programu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi „Owoce i Warzywa w szkole”. Termin składania ofert  do dnia 29 kwietnia 2016 r.

Szczegółowe informacje dostępne w sekretariacie Zespołu Szkół w Dobrem od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1500.

Dyrektor Zespołu Szkół w Dobrem
mgr inż. Wiesław Bogdański

 

OGŁOSZENIE

Dyrektor Zespołu Szkół w Dobrem ogłasza nabór ofert na dostawy mleka dla uczniów szkoły podstawowej Zespołu Szkół w Dobrem w ramach programu spożycia mleka i przetworów mlecznych dotowanych przez Unię Europejską w ramach „Europejskiego programu dopłat do spożycia mleka w szkołach”. Termin składania ofert  do dnia 29 kwietnia 2016 r.

Szczegółowe informacje dostępne w sekretariacie Zespołu Szkół w Dobrem od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1500.

Dyrektor Zespołu Szkół w Dobrem
mgr inż. Wiesław Bogdański

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY I  ZAWARCIU UMOWY

Dyrektor Zespołu Szkół w Dobrem informuje, że dnia 15 października 2015r. dokonano wyboru oferty na dostawy oleju opałowego lekkiego w ilości ok. 54000 litrów wyłonionej w trybie zaproszenia do składania ofert w postępowaniu, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

Wybrano wykonawcę, który złożył najkorzystniejszą (najtańszą) ofertę.

Zespół Szkół w Dobrem umowę zawarł z firmą: TRANS-KOL PALIWA Sp. z o.o. BAZA PALIW – PIOTRKÓW KUJAWSKI, ul. Dworcowa 39, 88-230 Piotrków Kujawski.

Dyrektor Zespołu Szkół w Dobrem
mgr inż. Wiesław Bogdański

 

INFORMACJA

Dyrektor Zespołu Szkół w Dobrem informuje, że dnia 4 maja 2015r. dokonano wyboru oferty na dostawy mleka dla uczniów szkoły podstawowej Zespołu Szkół w Dobrem w ramach programu spożycia mleka i przetworów mlecznych dotowanych przez Unię Europejską w ramach „Europejskiego programu dopłat do spożycia mleka w szkołach”.
Wybrano ofertę firmy Agrocomex Sp. z o.o. z siedzibą w Jabłonowie, która spełniała wymogi formalne postawione przed dostawcami.

Dyrektor Zespołu Szkół w Dobrem
mgr inż. Wiesław Bogdański

 

OGŁOSZENIE 

Dyrektor Zespołu Szkół w Dobrem informuje, że dnia 4 maja 2015r. dokonano wyboru oferty na dostawy owoców i warzyw dla uczniów szkoły podstawowej Zespołu Szkół w Dobrem w ramach programu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi „Owoce i Warzywa w szkole”.
Wybrano ofertę Przetwórni Owocowo-Warzywno-Mięsnej „Rafiński” s.c. Piotr Rafiński, Alicja Rafińska z siedzibą w Barcinie, która spełniała wymogi formalne postawione przed dostawcami.

Dyrektor Zespołu Szkół w Dobrem
mgr inż. Wiesław Bogdański

 

OGŁOSZENIE 

Dyrektor Zespołu Szkół w Dobrem ogłasza nabór ofert na dostawy mleka dla uczniów szkoły podstawowej Zespołu Szkół w Dobrem w ramach programu spożycia mleka i przetworów mlecznych dotowanych przez Unię Europejską w ramach „Europejskiego programu dopłat do spożycia mleka w szkołach”. Termin składania ofert  do dnia 30 kwietnia 2015 r.

Szczegółowe informacje dostępne w sekretariacie Zespołu Szkół w Dobrem od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1500.

Dyrektor Zespołu Szkół w Dobrem
mgr inż. Wiesław Bogdański

 

OGŁOSZENIE 

Dyrektor Zespołu Szkół w Dobrem ogłasza nabór ofert na dostawy owoców i warzyw dla uczniów szkoły podstawowej Zespołu Szkół w Dobrem w ramach programu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi „Owoce i Warzywa w szkole”. Termin składania ofert  do dnia 30 kwietnia 2015 r.

Szczegółowe informacje dostępne w sekretariacie Zespołu Szkół w Dobrem od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1500.

Dyrektor Zespołu Szkół w Dobrem
mgr inż. Wiesław Bogdański

 

INFORMACJA

Dyrektor Zespołu Szkół w Dobrem informuje, że dnia 5 maja 2014r. dokonano wyboru oferty na dostawy mleka bezsmakowego dla uczniów szkoły podstawowej Zespołu Szkół w Dobrem w ramach programu spożycia mleka i przetworów mlecznych dotowanych przez Unię Europejską w ramach „Europejskiego programu dopłat do spożycia mleka w szkołach”.

Wybrano ofertę firmy Agrocomex Sp. z o.o. z siedzibą w Jabłonowie, która spełniała wymogi formalne postawione przed dostawcami.

Dyrektor Zespołu Szkół w Dobrem
mgr inż. Wiesław Bogdański

 

OGŁOSZENIE 

Dyrektor Zespołu Szkół w Dobrem ogłasza nabór ofert na dostawy mleka bezsmakowego dla uczniów szkoły podstawowej Zespołu Szkół w Dobrem
w ramach programu spożycia mleka i przetworów mlecznych dotowanych przez Unię Europejską w ramach „Europejskiego programu dopłat do spożycia mleka w szkołach”. Termin składania ofert  do dnia 30 kwietnia 2014 r.

Szczegółowe informacje dostępne w sekretariacie Zespołu Szkół w Dobrem od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1500.

Dyrektor Zespołu Szkół w Dobrem
mgr inż. Wiesław Bogdański

 

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

Dotyczy: zapytania o cenę na dostawę oleju opałowego lekkiego w ilości około 100 000 litrów.

Dyrektor Zespołu Szkół w Dobrem informuje, że została zawarta umowa w sprawie udzielenia zamówienia publicznego z wykonawcą wyłonionym w trybie zapytania o cenę.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opałowego lekkiego CPV 09.13.51.00-5 w ilości około 100 000 litrów.

Wybrano wykonawcę, który złożył najkorzystniejszą (najtańszą) ofertę.

Umowę zawarł Zespół Szkół w Dobrem z firmą: TRANS-KOL PALIWA Sp. z o.o. BAZA PALIW – PIOTRKÓW KUJAWSKI, ul. Dworcowa 39, 88-230 Piotrków Kujawski.

Dyrektor Zespołu Szkół w Dobrem
mgr inż. Wiesław Bogdański

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Dyrektor Zespołu Szkół w Dobrem zgodnie z artykułem 92 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007r. nr 223, poz.1655 z późn. zm.) zawiadamia, że w dniu 10.10.2013r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na dostawę oleju opałowego w Zespole Szkół w Dobrem.

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego złożono 3 oferty, które uzyskały następującą punktację:

Oferent nr 1.    TRANS-KOL PALIWA Sp. z o.o.

                            Baza Paliw Piotrków Kujawski

                            ul. Dworcowa 39, 88-230 Piotrków Kujawski – 100 pkt.

Oferent nr 2.    Zakład Transportu Handlu i Usług

                            Benedykt Rakowski

                            ul. Leśna 38, 88-220 Osięciny – 99 pkt.

Oferent nr 3.    PETROMAN II Sp. z o.o.

                            Lubraniec Parcele 54, 87-890 Lubraniec – 99,3 pkt.

Za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez firmę: TRANS-KOL PALIWA Sp. z o.o. Baza Paliw Piotrków Kujawski ul. Dworcowa 39, 88-230 Piotrków Kujawski.

Wykonawca zaoferował najniższa cenę, w związku, z czym otrzymał 100 pkt, gdyż jedynym kryterium wyboru oferty była cena.

Żadna z ofert nie została odrzucona ani wykluczona z postępowania o udzielenie zamówienia.

INFORMACJA

Dyrektor Zespołu Szkół w Dobrem informuje, że dokonano wyboru oferty na dostawy mleka bezsmakowego dla uczniów szkoły podstawowej Zespołu Szkół w Dobrem w ramach programu spożycia mleka i przetworów mlecznych dotowanych przez Unię Europejską w ramach „Europejskiego programu dopłat do spożycia mleka w szkołach”. Wybrano ofertę firmy Agrocomex Sp. z o.o. z siedzibą w Jabłonowie, która spełniała wymogi formalne postawione przed dostawcami.

 

Dyrektor Zespołu Szkół w Dobrem
mgr inż. Wiesław Bogdański

Dobre, 25.03.2013

OGŁOSZENIE

Dyrektor Zespołu Szkół w Dobrem ogłasza nabór ofert na dostawy mleka bezsmakowego dla uczniów szkoły podstawowej Zespołu Szkół w Dobrem w ramach programu spożycia mleka i przetworów mlecznych dotowanych przez Unię Europejską w ramach „Europejskiego programu dopłat do spożycia mleka w szkołach”. Termin składania ofert  do dnia 30 kwietnia 2013 r.

Szczegółowe informacje dostępne w sekretariacie Zespołu Szkół
w Dobrem od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1500.

 

Dyrektor Zespołu Szkół w Dobrem
mgr inż. Wiesław Bogdański

Dobre, dnia 28.11.2011 r.

 

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

Dotyczy: zapytania o cenę na dostawę oleju opałowego lekkiego w ilości około 120 000 litrów.

 

Dyrektor Zespołu Szkół w Dobrem informuje, że została zawarta umowa w sprawie udzielenia zamówienia publicznego z wykonawcą wyłonionym w trybie zapytania o cenę.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opałowego lekkiego CPV 09.13.51.00-5 w ilości około 120 000 litrów.

Wybrano wykonawcę, który złożył najkorzystniejszą (najtańszą) ofertę.

Umowę zawarł Zespół Szkół w Dobrem z firmą: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Mares Sp. z o.o., ul. Zielna 47, 87-800 Włocławek.

 

Dyrektor Zespołu Szkół w Dobrem
Wiesław Bogdański

 

Dobre, 14.11.2011r.

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

Dyrektor Zespołu Szkół w Dobrem zgodnie z artykułem 92 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007r. nr 223, poz.1655 z późn. zm.) zawiadamia, że w dniu 10.11.2011r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na dostawę oleju opałowego w Zespole Szkół w Dobrem.

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego złożono 2 oferty, które uzyskały następującą punktację:

Oferent nr 1. PHU Tank Sp. j.

ul. Chrzanowskiego 11, 87-100 Toruń – 99,3 pkt.

Oferent nr 2. PHU Mares Sp. z o.o.

ul. Zielna 47, 87-800 Włocławek – 100 pkt.

Za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez firmę: PHU Mares Sp. z o.o. ul. Zielna 47, 87-800 Włocławek.

Wykonawca zaoferował najniższa cenę, w związku, z czym otrzymał 100 pkt, gdyż jedynym kryterium wyboru oferty była cena.

Żadna z ofert nie została odrzucona ani wykluczona z postępowania o udzielenie zamówienia.