Serdecznie witamy!

Witamy na stronie
Publicznej Szkoły Podstawowej
im. Ziemi Kujawskiej w Dobrem!


Być człowiekiem znaczy posiadać kryształową moralność, nieograniczoną tolerancyjność, do pasji posuniętą pracowitość, dążyć do ciągłego uzupełniania swego wykształcenia, pomagać innym.

Janusz Korczak


W NASZEJ SZKOLE KAŻDY UCZEŃ:

 • zostanie przygotowany do nauki na wyższym etapie kształcenia,
 • zdobędzie wiedzę o regionie, kraju i świecie,
 • pozna podstawy języków obcych: angielskiego i niemieckiego,
 • pozna różne źródła informacji i opanuje umiejętność samodzielnego korzystania z nich,
 • nauczy się samodzielnego i twórczego rozwiązywania problemów,
 • pozna metody i techniki umożliwiające nawiązywanie pozytywnych relacji z innymi ludźmi,
 • pozna zasady pracy w zespole,
 • nauczy się oceniać i wartościować zachowania swoje i innych,
 • nauczy się wykorzystywać wiedzę w praktyce,
 • zrozumie potrzebę wytrwałego i konsekwentnego dążenia do celu,
 • pozna swoje mocne i słabe strony, nauczy się akceptować siebie,
 • zostanie wychowany w oparciu o wartości uniwersalne oraz w duchu tradycji wspólnoty regionalnej, narodowej i europejskiej,
 • pozna zasady funkcjonowania w różnych grupach społecznych,
 • stanie się odpowiedzialny za własne i innych zdrowie fizyczne, psychiczne i duchowe,
 • nauczy się postawy asertywnej,
 • stanie się odpowiedzialny za środowisko naturalne i jego zasoby.

Realizacji powyższych celów sprzyja klimat szkoły, wykwalifikowana kadra stosująca nowoczesne metody nauczania, wyposażenie szkoły, specjalistyczna opieka w świetlicy w godzinach dostosowanych do potrzeb uczniów oraz bogata oferta zajęć pozalekcyjnych.


Galeryjka…