Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0.

W ramach Realizacja Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” Publiczna Szkoła Podstawowa w Dobrem otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 12 000 zł przeznaczonych na zakup książek będących nowościami wydawniczymi i niebędących podręcznikami, zakup nowych elementów wyposażenia do bibliotek oraz na realizację działań promujących czytelnictwo.