Procedury zw. z COVID-19

Procedury funkcjonowania Publicznej Szkoły Podstawowej w Dobrem obowiązujące od 1 września 2020 r. w związku z funkcjonowaniem szkoły w reżimie sanitarnym