Terminy składania wniosków do ZFŚS

Terminy składania wniosków przez uprawnionych do korzystania
z Zakładowego Funduszu Świadczeń 
Socjalnych Publicznej Szkoły Podstawowej w Dobrem
na poszczególne cele działalności socjalnej:

 

L.p.

Forma działalności socjalnej Termin składania wniosków/ oświadczeń
1. Świadczenia rzeczowe i finansowe do 30 października
2. Dofinansowanie działalności kulturalno-oświatowej cały rok
3. Dofinansowanie imprez dla dzieci cały rok
4. Zapomogi losowe cały rok
5. Dofinansowanie do wypoczynku

do 1 czerwca