Ubezpieczenie uczniowskie 2022/2023

Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Dobrem ubezpieczeni są od następstw nieszczęśliwych wypadków w towarzystwie ubezpieczeniowym Compensa Vienna Insurace Group.
Ubezpieczenie jest dobrowolne i obejmuje zdarzenia nie tylko związane z przebywaniem ucznia w szkole, ale również z życiem prywatnym. Ubezpieczenie obejmuje też okresy nie przebywania ucznia w szkole np. przerw świątecznych i wakacji.

W celu zgłoszenia i likwidacji szkody prosimy rodziców o kontakt z sekretariatem szkoły.

Poniżej zamieszczono zakres ubezpieczenia, zależność wysokości sumy ubezpieczenia, a wysokością świadczeń przysługujących z tytułu określonego rodzaju zdarzenia losowego oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia.

 

 
pdf_downlaod
 
pdf_downlaod
 
pdf_downlaod
 
pdf_downlaod
 
pdf_downlaod
 
pdf_downlaod