Ogłoszenia Funduszu

OGŁOSZENIE

Zapraszamy wszystkich chętnych, uprawnionych do korzystania z środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, na obiad z okazji Dnia Kobiet. Impreza odbędzie się 8 marca 2017 r. w „2 Cafe” w Krzywosądzy.

Zgłoszenia w sekretariacie Zespołu Szkół do 28 lutego 2017 r.

 

OGŁOSZENIE

Zapraszamy wszystkich chętnych, uprawnionych do korzystania z środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, do udziału w „Wieczorze muzycznym”, który odbędzie się w Krzywosądzy, Radziejowie lub w gospodarstwie agroturystycznym.

Fundusz Socjalny planuje także udział w występie teatralnym we Włocławku. Bilet częściowo refundowany jest ze środków Funduszu, dojazd do Włocławka we władnym zakresie.

Zgłoszenia w sekretariacie Zespołu Szkół do 3 października 2016 r.

 

OGŁOSZENIE

W dniach 25 – 28 czerwca 2016 roku odbędzie się wycieczka do Wisły.

Część kosztów wyjazdu zostanie pokryta z środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Wysokość dofinansowania uzależniona będzie od sytuacji materialnej uprawnionego.

Zgłoszenia w sekretariacie Zespołu Szkół w Dobrem do 11 kwietnia 2016 roku.

 

OGŁOSZENIE

Informujemy, że z przyczyn organizacyjnych nastąpiła zmiana miejsca imprezy kulturalnej 13 października 2015 roku. Impreza odbędzie się w „2 Cafe” w Krzywosądzy. Chętnych prosimy o zgłaszanie się do 25 września.

Dyrektor zaprasza uprawnionych z ZFŚS w Dobrem pracowników i byłych pracowników szkoły na wyjazdową imprezę kulturalną turystyczną do gospodarstwa agroturystycznego 13.10.2015 r. w opcji nocleg lub bez, dofinansowaną z funduszu świadczeń socjalnych.

Termin zapisów do 18.09.2015 r.

 

OGŁOSZENIE

W dniach 29 czerwca – 1 lipca 2015 roku odbędzie się wyjazd integracyjny do Osady Karbówka.

Część kosztów wycieczki zostanie pokryta z środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Wysokość dofinansowania uzależniona będzie od sytuacji materialnej uprawnionego.

Zgłoszenia w sekretariacie Zespołu Szkół w Dobrem do 8 maja 2015 roku.

 

OGŁOSZENIE

W związku ze sprzeciwem Wolnego Związku Zawodowego „Solidarność-Oświata” wobec składania zbiorowego wniosku o świadczenia z ZFŚS przez związki zawodowe i Dyrektora informujemy, że powstaje konieczność składania wniosków indywidualnych.
Termin składania wniosków o wypłacenie świadczenia finansowego związanego ze zwiększonymi wydatkami z racji świąt Bożego Narodzenia mija 20 października 2014 r. Brak wniosku lub złożenie go po terminie będzie skutkowało odmową przyznania świadczenia z ZFŚS.

Dyrektor Zespołu Szkół w Dobrem
mgr inż. Wiesław Bogdański

OGŁOSZENIE

Istnieje możliwość wyjazdu na przedstawienie ” Klimakterium 2 ” do Inowrocławia w dniu 24 października na godz. 17:00 z dofinansowaniem z ZFŚS. Ze względu na krótki termin rezerwacji prosimy o zgłoszenia do sekretariatu szkoły do 30 września.

OGŁOSZENIE

Zapraszamy wszystkich chętnych, uprawnionych do korzystania z środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, do udziału w „Wieczorze muzycznym” w „2 Cafe” w Krzywosądzy. Planowany termin imprezy: 13 października 2014 r. o godzinie 18.00.

Zgłoszenia w sekretariacie Zespołu Szkół do 3 października.

OGŁOSZENIE

W dniach 27 – 30 czerwca 2014 roku odbędzie się wycieczka do Krościenka.

Część kosztów wyjazdu zostanie pokryta z środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Wysokość dofinansowania uzależniona będzie od sytuacji materialnej uprawnionego.

Zgłoszenia w sekretariacie Zespołu Szkół w Dobrem do 5 maja 2014 roku.

Dyrektor Zespołu Szkół w Dobrem
mgr inż. Wiesław Bogdański

OGŁOSZENIE

18 października 2013 r. o godzinie 18.00 w „2 Cafe” w Krzywosądzy odbędzie się „Wieczór muzyczny”. Impreza w znacznej części zostanie sfinansowana z środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Zapraszamy wszystkich uprawnionych do korzystania z środków funduszu.
Chętnych do udziału w imprezie prosimy o zgłaszanie się w sekretariacie Zespołu Szkół do 9 października.

Dyrektor Zespołu Szkół w Dobrem
mgr inż. Wiesław Bogdański

Dobre, 27.09.2013

OGŁOSZENIE

Dyrektor Zespołu Szkół w Dobrem informuje, że w związku z sygnałami płynącymi od jednego ze związków zawodowych oraz jednego z członków funduszu, polegającymi na niezadowoleniu z faktu składania wniosku zbiorowego przez pracodawcę w imieniu wszystkich członków funduszu, należy złożyć indywidualny wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w związku ze zwiększonymi wydatkami z racji świąt Bożego Narodzenia.

 W przypadku niezłożenia takiego wniosku w terminie do 20.10.2013 r. wypłata świadczenia będzie niemożliwa.

Z związku z powyższym proszę w przyszłości pamiętać o składaniu indywidualnych wniosków o przyznanie świadczeń z funduszu.

 

Dyrektor Zespołu Szkół w Dobrem
mgr inż. Wiesław Bogdański

Dobre, 26.03.2013

OGŁOSZENIE

W dniach 28 czerwca – 1 lipca 2013 roku odbędzie się wycieczka do Kazimierza Dolnego. Część kosztów wyjazdu zostanie pokryta z środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Wysokość dofinansowania uzależniona będzie od sytuacji materialnej uprawnionego.

Zgłoszenia w sekretariacie Zespołu Szkół w Dobrem do 10 kwietnia 2013 roku.

 

Dyrektor Zespołu Szkół w Dobrem
mgr inż. Wiesław Bogdański

Dobre, 15.11.2012

OGŁOSZENIE

Dyrektor Zespołu Szkół w Dobrem informuje, że w dniu dzisiejszym zostały przekazane świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych z racji zwiększonych wydatków na święta Bożego Narodzenia dla wszystkich pracowników i byłych pracowników.

Ze świątecznymi pozdrowieniami,

Dyrektor Zespołu Szkół w Dobrem
mgr inż. Wiesław Bogdański

Dobre, 23.10.2012

OGŁOSZENIE

Odpowiadając na zapytania uprawnionych w sprawie świadczenia pieniężnego z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w związku z zwiększonymi wydatkami z racji świąt Bożego Narodzenia, Dyrektor Zespołu Szkół w Dobrem informuje, iż jako pracodawca złożył wniosek do Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych o wypłatę takiego świadczenia dla wszystkich pracowników i byłych pracowników.

Z związku z powyższym nie ma potrzeby składania indywidualnych wniosków o przyznanie wyżej wymienionego świadczenia.

 

Dyrektor Zespołu Szkół w Dobrem
mgr inż. Wiesław Bogdański

OGŁOSZENIE

Serdecznie zapraszamy na „Wieczór muzyczny” 12 października o godz. 18.00.

Zgłoszenia w sekretariacie Zespołu Szkół w Dobrem do 1 października 2012 r.

 

Dyrektor Zespołu Szkół w Dobrem
mgr inż. Wiesław Bogdański

OGŁOSZENIE

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół w Dobrem informuje, że w dniach 21.09. – 23.09.2012 roku odbędzie się wycieczka do Krynicy Morskiej. Wyjazd w znacznej części zostanie sfinansowany ze środków funduszu.

Zgłoszenia w sekretariacie Zespołu Szkół w Dobrem do 12 września 2012 roku.

 

Dyrektor Zespołu Szkół w Dobrem
mgr inż. Wiesław Bogdański

OGŁOSZENIE

Dyrektor Zespołu Szkół w Dobrem zawiadamia, że prowadzone są zapisy na wyjazd do Wisły, dofinansowywany z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Termin wyjazdu: 2-6 maja 2012 r.

Zgłoszenia prosimy kierować do sekretariatu Zespołu Szkół w Dobrem do dnia  30 marca 2012 r.

 

Dyrektor Zespołu Szkół w Dobrem
mgr inż. Wiesław Bogdański

OGŁOSZENIE

Dyrektor Zespołu Szkół w Dobrem informuje, że osoby ubiegające się o świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych zobowiązane są do przedłożenia aktualnego oświadczenia o aktualnej sytuacji materialnej, życiowej i rodzinnej do dnia 22.12.2011 r.

Niezłożenie w terminie bądź złożenia niepoprawnego oświadczenia skutkować będzie nieprzyznaniem świadczeń.

 

Dyrektor Zespołu Szkół w Dobrem
mgr inż. Wiesław Bogdański