Kontakt

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ziemi Kujawskiej w Dobrem

ul. Szkolna 9
88-210 Dobre
tel./fax 54 285 09 87
e-mail: gimdobre@op.pl

Organ prowadzący;

Urząd Gminy w Dobrem
ul. Dworcowa 6
88-210 Dobre
tel. 54 285 01 57
e-mail: urzad@ugdobre.pl

Skargi i wnioski przyjmowane są przez Dyrektora lub Wicedyrektora szkoły
we wtorki od 9.00 do 11.00.

W sprawie skargi i wniosków proszę kierować się do sekretariatu
w pok. 103.

Znajdź drogę

Mail do administratora: Klik