Regulamin Funduszu Socjalnego

Poniżej zamieszczono dokumenty:

  • Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
  • Zasady różnicowania świadczeń
    • Świadczeń rzeczowych
    • Świadczenia dofinansowania wypoczynku
  • Wzór umowy pożyczki z ZFŚS