Kadra

 Wiesław Bogdański – dyrektor szkoły.
   Andrzej Bandyszewski – wicedyrektor szkoły, matematyka
   Magdalena Pawlaczyk – matematyka.
   Ilona Gajdek – język polski.
   Aneta Bandyszewska – język polski.
   Barbara Kazimierczak – język polski,
wiedza o społeczeństwie.
   Marzanna Woźniak – język polski, historia.
   Tomasz Kuźba – historia, wiedza o społeczeństwie.
   Małgorzata Grabowska – język angielski.
   Sabina Jałoszyńska – język angielski.
   Magdalena Korzeniewska-Duszek – język niemiecki.
   Aneta Sikorska – matematyka.
   Henryka Witońska – matematyka.
   Sławomir Kieraj – geografia.
   Genowefa Tomczak – przyroda.
   Zbigniew Karpiński – fizyka, zajęcia techniczne.
   Dariusz Skóra – chemia.
   Aneta Nuckowska – plastyka, muzyka, zajęcia   artystyczne.
   Alina Sobczak – edukacja wczesnoszkolna.
   Jolanta Kujawa – edukacja wczesnoszkolna.
   Elżbieta Kujawa – edukacja wczesnoszkolna.
   Małgorzata Maria Lewandowska – edukacja   wczesnoszkolna.
   Laura Bączkowska – edukacja wczesnoszkolna.
   Grażyna Nowak – religia.
   Irena Domańska – religia.
   Witold Pilak – wychowanie fizyczne, edukacja dla   bezpieczeństwa.
   Robert Dulęba – wychowanie fizyczne, informatyka.
   Maciej Maciejewski – wychowanie fizyczne.
   Piotr Kręplewski – nauczyciel świetlicy.