Ocenianie

SZKOŁA PODSTAWOWA

Klasy I-III
J. polski
J. angielski
J. niemiecki
Historia
Matematyka
Przyroda / Biologia kl. VII
Geografia kl. VII
Fizyka kl. VII i VIII
Chemia kl. VII i VIII
Zajęcia komputerowe / Informatyka kl. VII
Plastyka
Muzyka
Wychowanie fizyczne
Religia

 

GIMNAZJUM

J. polski
J. angielski
J. niemiecki
Matematyka
Historia
Wiedza o społeczeństwie
Geografia
Biologia
Chemia
Fizyka
Informatyka
Plastyka
Muzyka
Zajęcia artystyczne
Zajęcia Techniczne
Edukacja dla bezpieczeństwa
Religia
Wychowanie fizyczne