Akty prawne Zespołu

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Załącznik nr 1 – Plan finansowy

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o sytuacji materialnej, życiowej i rodzinnej

Załącznik nr 3 – Zasady różnicowania świadczeń

Załącznik nr 4 – Zasady różnicowania świadczeń dla dzieci

Załącznik nr 5 – Wniosek o pożyczkę

Załącznik nr 6 – Umowa pożyczki