Projekty i przedsięwzięcia

PROJEKTY URUCHOMIONE W SZKOLE:

 

  • Równać szanse” – program dotyczący wyrównywania szans na dobry start w dorosłe życie młodzieży z terenów wiejskich i małych miast,

 

  • Przyjazna szkoła” – projekt współfinansowany przez Stowarzyszenie Rodziców na Rzecz Pomocy Szkołom „Przyjazna Szkoła” oraz EFS,

 

  • projekt „Szkoła Marzeń” współfinansowany przez EFS i Centrum Edukacji Obywatelskiej,

 

  • projekt „Przyroda, historia, gospodarka i społeczeństwo miejscowości oraz gminy Dobre”, przy współpracy z Fundacją Dzieci i Młodzieży oraz Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności w ramach większego programu ,,Równać szanse”,

 

  • projekt ,,Krzewienie kultury fizycznej w gminie Dobre” realizowany poprzez stworzenie „Pozalekcyjnych Form Aktywności Sportowej”, podjęty przy współpracy z MENiS (program obejmuje m.in. naukę pływania),

 

  • projekt ,,Animator sportu osób niepełnosprawnych”, zorganizowany z Kujawsko-Pomorski Związkiem Sportowym w Bydgoszczy oraz MENiS,

 

  • projekt ekologiczny ,,Zapraszamy do lasu”, realizowany przy współpracy z Powiatowym Ośrodkiem Edukacji Ekologicznej w Radziejowie i Nadleśnictwem Miradz,

 

  • konkursy Literacko-Plastyczne i Integracyjny Turniej Ekologiczno-Zdrowotny zorganizowany przy współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz SOSW w Radziejowie,

 

  • szkoła organizuje wypoczynek dzieci z rodzin ubogich i zagrożonych patologią społeczną we współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, ponadto nasze gimnazjum bierze udział w akcjach masowych, takich jak: „Góra Grosza”, „Cała Polska Czyta Dzieciom”, „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy” i innych.