Znani absolwenci

dr MARCIN DANIELEWSKI

zdjęcie M. Danielewski

Szkołę podstawową w Dobrem ukończył w 1999 roku. Kontynuował naukę w Technikum Ochrony Środowiska w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Inowrocławiu.

Następnie podjął studia na Wydziale Historycznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 2009 roku ukończył dwa kierunki tej uczelni: historię oraz archeologię – obydwa z wyróżnieniem. W tym samym roku otrzymał Medal Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu za wyróżniające osiągnięcia w nauce i pracę na rzecz Uniwersytetu.

W latach 2009 – 2013 odbył studia doktoranckie na Wydziale Historycznym UAM w Poznaniu. Otrzymał Stypendium Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na rok 2012. Praca doktorska Marcina Danielewskiego „Sieć grodowa na Kujawach oraz jej funkcje od połowy X do końca XIII wieku” otrzymała I Nagrodę IX edycji Konkursu na najlepsze prace naukowe i badawcze dotyczące regionu Kujaw i ziemi dobrzyńskiej za lata 2011-2013 w kategorii prac doktorskich.

Obecnie Marcin Danielewski pracuje jako adiunkt naukowy w Pracowni Bohemistycznej na Wydziale Historycznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

ks. PIOTR STANISŁAW GŁOWACKI

P1210700

Urodził się 26 maja 1958 roku w Dobrem. Dnia 9 czerwca 1985 roku przyjął święcenia kapłańskie. W latach 1988 – 1990 odbył teologiczne studia specjalistyczne w ATK w Warszawie, które uwieńczył w 1994 roku doktoratem. Przez cztery lata  pracował w Wyższym Seminarium Duchownym we Włocławku jako ojciec duchowny i wykładowca. Następnie przez siedem lat pełnił obowiązki proboszcza w Dobrowie, miejscu kultu bł. Bogumiła. Obecnie jest proboszczem parafii św. Urszuli w Kowalu i dziekanem dekanatu kowalskiego. Prowadzi także zajęcia dydaktyczne na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie – oddział we Włocławku.

Ksiądz Piotr S. Głowacki od czasów kleryckich pisał wiersze, które publikował m.in. w „Ładzie Bożym” oraz w ogólnopolskim dwumiesięczniku literacko – społecznym „Awers”. Wydał dwa tomiki poezji: „Odwieczna klepsydra” i „Bóg jest kapitalny”.

Ksiądz Piotr S. Głowacki jest osobą nietuzinkową – w przeszłości był m.in. piłkarzem „Startu” Radziejów.

kpt. ARTUR KUJAWA

artur

Szkołę Podstawową w Dobrem ukończył w 1981 roku. Następnie ukończył liceum im. Stanisława Staszica w Ciechocinku, a  w roku 1992 Szkołę Morską (obecnie Akademia Morska) w Szczecinie. Pełnił na statku kolejne funkcje jako trzeci, drugi i pierwszy oficer nawigacji. Od 2007 pływa na stanowisku kapitana na tankowcach.

prof. dr hab. BEATA RASZKA

31.07.2015 Warszawa. Uroczystość wręczenia nominacji profesorskich przez prezydenta RP.foto: Eliza Radzikowska-Białobrzewska/KPRP

Beata Raszka ukończyła naszą  szkołę w 1979 roku.  Jest absolwentką Wydziału Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyła dwuletnie Studium Podyplomowe Politechniki Poznańskiej w Instytucie Architektury, Urbanistyki i Planowania Przestrzennego na Wydziale Budownictwa Lądowego z zakresu planowania i projektowania przestrzennego, oraz studia podyplomowe prowadzone przez Wielkopolską Szkołę Biznesu przy Fundacji Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, uzyskując certyfikat menedżera. Stopień naukowy doktora biologii uzyskała na Wydziale Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie ochrony i kształtowania środowiska uzyskała na podstawie rozprawy Poznański Przełom Warty w planowaniu systemów ekologicznych.

Prof. dr hab. Beata Raszka pracuje na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu, na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji. Tam też pełni obowiązki prodziekana ds. kierunku gospodarka przestrzenna.

ppłk mgr inż. TOMASZ ROŻNIAKOWSKI

Ukończył  Szkołę  Podstawową w  Dobrem w 1983 r. Jest absolwentem Szkoły Chorążych Wojsk Rakietowych i Artylerii, Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Rakietowych i Artylerii w Toruniu, Akademii Obrony Narodowej w Warszawie. Ukończył studia podyplomowe w Akademii Obrony Narodowej.

Pełnił obowiązki Oficera Prasowego XXXI zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego UNIFIL w Libanie.

Został odznaczony Brązowym, Srebrnym i Złotym Medalem ,,Za Zasługi Dla Obronności Kraju”, Brązowym i Srebrnym Medalem ,,Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny”, Medalem ONZ ” In the Service of Peace”, Odznaką Honorową ” Zasłużony Żołnierz Wojsk Lądowych” .

Aktualnie pełni służbę w Inspektoracie Wsparcia Sił Zbrojnych w Bydgoszczy.