Szkoła podstawowa – średnie klasowe

Zestawienie wyników w nauce wg klas

na koniec roku szkolnego 2016/2017

 

W roku szkolnym 2016/2017 uczniowie klas IV – VI uzyskali średnią ocen z wszystkich przedmiotów: 4,03.

Najwyższą średnią wypracowała klasa V – 4,25.

Drugie miejsce zajęła klasa IV ze średnią ocen 4,14.

Trzecia lokata przypadła klasie VI – średnia ocen 3,69.