Dzień Edukacji Narodowej

Dzisiaj chyba żaden uczeń nie miał obaw przed szkołą, a żaden nauczyciel nie zaplanował całogodzinnej pracy klasowej!

Na dorocznym apelu w ramach obchodów popularnego „Dnia Nauczyciela” zobaczyliśmy i wysłuchaliśmy uczniów klasy VI naszej szkoły. Święto stanu nauczycielskiego wzbogacone zostało również o przyjęcie w poczet pełnoprawnych Uczniów szkoły podstawowej dzieci z klasy I.

Pasowanie oczywiście pod kuratelą dyrekcji.