Lekcja przyrody

Klasy drugie uczestniczyły w niecodziennej lekcji przyrody, poprowadzonej przez przedstawicielkę Włocławskiego Centrum Edukacji Ekologicznej. Dzieci poznały warstwy lasu oraz roślinność i zwierzęta w nich występujące. Podsumowaniem zajęć były gry i zabawy dydaktyczne. Dzięki temu spotkaniu wiosenne spacery po lesie będą zdecydowanie ciekawsze.