Nagrody dla najlepszych uczniów

Zwyczajem już się stało, że w dniu zakończenia roku szkolnego uczniowie uzyskujący najlepsze wyniki w nauce oraz osiągający sukcesy w konkursach zapraszani są na posiedzenie Rady Gminy. W tym roku zaszczyt ten spotkał czworo uczniów naszej szkoły – Martę Czupajło, Szymona Augustyniaka, Klaudię Klimek oraz Zuzannę Mańkowską. Poza średnią ocen przekraczającą 5,0 uczniowie ci osiągnęli sukcesy w konkursach na etapie wojewódzkim i ogólnopolskim.

Szymon Augustyniak, tegoroczny absolwent, uzyskał tytuł laureata Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Fizyki i Astronomii (trzecie miejsce w województwie) oraz tytuł laureata IX Wojewódzkiego Konkursu Astronomicznego w kategorii zespołowej – pierwsze miejsce w województwie.
Klaudia Klimek i Zuzanna Mańkowska, tegoroczne absolwentki, także zostały laureatkami IX Wojewódzkiego Konkursu Astronomicznego w kategorii zespołowej – pierwsze miejsce w województwie.

Marta Czupajło, uczennica klasy siódmej, uzyskała tytuł laureatki Wojewódzkiego Konkursu z Fizyki i Astronomii. Zajęła w nim pierwsze miejsce w województwie. Została także laureatką IX Wojewódzkiego Konkursu Astronomicznego w kategorii indywidualnej – pierwsze miejsce w województwie. Marta może się również pochwalić zajęciem drugiego miejsca w Ogólnopolskim Konkursie Astronomicznym „Cosmic Challenge: Curiosity”. W nagrodę za to osiągnięcie pojechała do obserwatorium astronomicznego Pic du Midi we Francji. Poza astronomią, Marta jest uzdolniona literacko, czego dowodem jest zajęcie pierwszego miejsca w Ogólnopolskim Konkursie Literacko – Fotograficznym „(Pod)różne historie”.

Uczniowie nagrodzeni zostali pamiątkowymi dyplomami i nagrodami rzeczowymi. Marta Czupajło i Szymon Augustyniak uhonorowani zostali stypendium dla uczniów uzyskujących średnią ocen przekraczającą 5,0 oraz tytuł laureata konkursu o zasięgu co najmniej wojewódzkim, ufundowanym przez Wójta Gminy Dobre w wysokości 1000 złotych. 

Opiekunami uczniów są, Ilona Gajdek (język polski) Sławomir Kieraj (astronomia i geografia) oraz Zbigniew Karpiński (fizyka i astronomia)