„Podróże w przeszłość”

Uczniowie klasy III  w czasie nauki zdalnej realizowali Krąg tematyczny „Podróże w przeszłość”. Zainspirowani starodawnymi budowlami obronnymi wykonali prace przestrzenne „Zamek”. Uczniowie wykazali się dużą kreatywnością i wykonane przez siebie prace wykorzystują w zabawie. Oto wystawa tych zamków.

Alina Sobczak