Gimnazjalista – ambitny, zdolny i przedsiębiorczy

W dniach 18-19 maja 2016 r. doradca zawodowy Anna Ostrowska z Młodzieżowego Centrum Kariery w Radziejowie przeprowadziła zajęcia w Publicznym Gimnazjum w Dobrem.

Celem zajęć było przygotowanie gimnazjalistów do aktywnego udziału w życiu gospodarczym poprzez planowanie ich własnej kariery zawodowej. Zajęcia pobudziły młodzież do własnej refleksji na temat miejsca, jakie uczniowie chcą, mogą i potrafią zająć na rynku pracy.

Dzięki określaniu własnych zainteresowań oraz planów edukacyjno-zawodowych doradca pobudzał w uczniach również przedsiębiorcze postawy. Przedsiębiorczość rozwija się bowiem w działaniu np. poprzez negocjowanie, egzekwowanie własnych praw,  planowanie, poszerzanie wiedzy na temat rynku oraz aktywność własną w różnych organizacjach, praktykach czy wolontariacie. Doradca dokonał również z uczniami analizy SWOT predyspozycji zawodu, który zamierzają wykonywać w przyszłości. Dzięki temu młodzież rozpoznając mocne i słabe strony ich własnej osobowości, mogła samodzielnie odnieść je do cech osoby przedsiębiorczej. Na zakończenie zajęć młodzież mogła urzeczywistnić ich własne wybory zawodowe oraz postawy przedsiębiorcze, tworząc indywidualne i niepowtarzalne CV.

Zajęcia były dobrym przykładem rozbudzania wśród młodzieży ich wyobraźni, pomysłowości na temat przyszłej aktywności zawodowej i gospodarczej.

Autor tekstu: Anna Ostrowska – doradca zawodowy